Voor wie

Wurkjouwer is er voor verschillende doelgroepen. Waaronder statushouders en uiterkingsgerechtigden. Als de afstand tot de arbeidsmarkt op dit moment te groot is of er zijn andere belemmeringen, dan wordt u aangemeld bij Wurkjouwer voor een activeringstraject. Vanuit dit traject stroomt u door naar Pastiel. Voor begeleiding richting werk. Of u stroomt door naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

moestuin