Training en opleiding

Om aansluiting te vinden bij het bedrijfsleven, krijgen deelnemers bij Wurkjouwer De Fryske Marren training en opleiding. Om te leren is kennis van de Nederlandse taal belangrijk. Daarom geeft het Friesland College twee dagen in de week Nederlandse les aan statushouders. Gericht op taalondersteuning en praktijksituaties. Per deelnemer wordt er gekeken welke scholing het beste past.

Het aanbod van trainingen en opleidingen is heel divers:

 • Leren werken met kleinmetaal
 • Houtbewerking
 • Schilderen
 • Terreinonderhoud (o.a. groente-en kruidentuin)
 • Atelier (creatief)
 • ICT- werkzaamheden
 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Administratief werk
 •  Elektrotechniek
 • Lasopleidingen. In samenwerking met de metaalafdeling van Empatec

Op dit moment hebben we drie soorten opleidingen lopen binnen Wurkjouwer:

 1. Friesland College/Friese Poort/Entreeopleiding
 2. Digitaalhuis
 3. Individueel

Friesland College/Friese Poort /Entree opleiding

Het Friesland College en de Friese Poort verzorgen een Entreeopleiding niveau 1. Gedurende een jaar volgen deelnemers een traject waarbij taal, rekenen en burgerschap aan de orde komen. Dit zijn statushouders, welke hun inburgering hebben gehaald of op A1 niveau zijn (halverwege het inburgeringstraject). De lessen en de praktijkopdrachten/werkzaamheden, gebeuren intern in Joure of Sneek. Het gaat dan om scholing in het leslokaal en praktijk op de werkvloer. Wanneer een cursist klaar is voor een stageplek, dan zoekt de consulent van het Friesland College of de Friese Poort deze extern.

Digitaalhuis

In Joure is in de bibliotheek het Digitaalhuis gevestigd. Het Digitaalhuis is er op gericht om burgers te helpen die moeite hebben met leren, lezen of rekenen, of computervaardigheden missen. Deelnemers binnen Wurkjouwer komen hiervoor in aanmerking. We werken samen met de bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven en de Gemeente De Fryske Marren, waarbij we een soort van dependance binnen Wurkjouwer hebben gemaakt. Dit houdt in dat deelnemers van Wurkjouwer rechtstreeks gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het Digitaalhuis. Immers, de mensen zijn hier al aan de slag op de werkvloer, voelen zich hier thuis en dit maakt de overgang soepel. Ook zijn we blij dat we gebruik mogen maken van hun aanbod, programma’s en ondersteuning van een tweetal taalcoaches, die hier op de locatie ondersteuning geven en ook de lessen verzorgen.

Individueel

Binnen Wurkjouwer hebben we ook deelnemers die niet in aanmerking komen voor bovenstaande scholing. Dit zijn deelnemers die zelfstandig een opleiding volgen (bijvoorbeeld avondstudie, LOI, enz.), analfabeten, moeilijk leerbaar zijn of deelnemers die individuele ondersteuning nodig hebben. Hierbij is veelal sprake van een beperking of angst voor deelname aan scholing in groepsverband. Hierin wordt maatwerk geboden. Bijvoorbeeld ondersteuning door het maatjesproject, maar ook door te kijken naar de mogelijkheden groepsgewijs analfabeten een passende scholing te kunnen bieden.

Vragen / contact Wurkjouwer De Fryske Marren