Wurkjouwer Joure en Balk verhuisd naar Haskerhorne

De Wurkjouwers in Balk en Joure zijn per 1 januari verhuisd naar een nieuwe locatie; een voormalige basisschool is Haskerhorne. Het nieuwe adres is: Haulsterweg 2A in Haskerhorne.